DUOSOL WITH 2 mmol/l POTASSIUM SOLUTION FOR HAEMOFILTRATION

Thành phần

Thành phần của mỗi túi dung dịch thẩm phân máu 5000ml 2 ngăn chứa: ngăn 555ml gồm 2,34g Sodium chloride 0,74g Potassium chloride, 1,10g Calcium chloride dihydrate, 0,51g Magnesium chloride hexahydrate, 5,0g Glucose khan (ở dạng Glucose monohydrate 5,49g). Ngăn 4445ml chứa 27,47g Sodium chloride và 15,96g Sodium hydrogen carbonate 15,96g

Thông tin sản phẩm

SĐK: VN3-357-21

NSX: B. Braun Avitum AG - ĐỨC

NĐK: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd.

Sản phẩm thuộc nhóm “Thuốc tác dụng đối với máu”.

Thuốc được bào chế ở dạng  túi 5000ml, mỗi túi 2 ngăn: ngăn 4445ml và ngăn 555ml, đóng gói trong thùng x 2 túi.

 

Có thể bạn quan tâm?
ROVONYL

ROVONYL

ROVONYL bao gồm 750.000 IU Spiramycin và 125mg Metronidazol
administrator
MAXXCEFIX 200 mg

MAXXCEFIX 200 mg

MAXXCEFIX gồm 200mg Cefixime
administrator
SUMATRIPTAN MKP 50

SUMATRIPTAN MKP 50

administrator
PIDOGREL

PIDOGREL

administrator
AT MOMETASON FUROATE 0,1%

AT MOMETASON FUROATE 0,1%

administrator
PARCAMOL

PARCAMOL

administrator
LIDOGEL 2%

LIDOGEL 2%

administrator
CTTZIL 250

CTTZIL 250

CTTZIL 250 bao gồm 250mg Cefprozil (ở dạng Cefprozil monohydrat)
administrator