DUOSOL WITH 2 mmol/l POTASSIUM SOLUTION FOR HAEMOFILTRATION

Thành phần

Thành phần của mỗi túi dung dịch thẩm phân máu 5000ml 2 ngăn chứa: ngăn 555ml gồm 2,34g Sodium chloride 0,74g Potassium chloride, 1,10g Calcium chloride dihydrate, 0,51g Magnesium chloride hexahydrate, 5,0g Glucose khan (ở dạng Glucose monohydrate 5,49g). Ngăn 4445ml chứa 27,47g Sodium chloride và 15,96g Sodium hydrogen carbonate 15,96g

Thông tin sản phẩm

SĐK: VN3-357-21

NSX: B. Braun Avitum AG - ĐỨC

NĐK: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd.

Sản phẩm thuộc nhóm “Thuốc tác dụng đối với máu”.

Thuốc được bào chế ở dạng  túi 5000ml, mỗi túi 2 ngăn: ngăn 4445ml và ngăn 555ml, đóng gói trong thùng x 2 túi.

 

Có thể bạn quan tâm?
TROZIMED B

TROZIMED B

administrator
CAINBUS

CAINBUS

administrator
THUỐC HO P/H

THUỐC HO P/H

administrator
METEOSPASMYL

METEOSPASMYL

administrator
ALPHACHYMOTRYPSIN

ALPHACHYMOTRYPSIN

administrator
BITOLYSIS 4,25%

BITOLYSIS 4,25%

administrator
FORUMID

FORUMID

administrator
FLUIDASA 200 MG

FLUIDASA 200 MG

administrator