BIFLUIDINJECTION

Thành phần

- Ngăn trên: 

Mỗi 150ml dung dịch chứa: L-Leucine 2,100g; L-Isoleucine 1,200g; L-Valine 2,100g; L-Lysine Hydrochloride 1,965g (tương đương L- Lysine 1,573g); L-Threonine 0,855g; L-Tryptophan 0,300g; L-Methionine 0,585g; Acetylcysteine 0,202g (tương đương L- Cysteine 0,150g); L-Phenylalanine l,050g; L-Tyrosine 0,075g; L-Arginine l,575g; L-Histidine 0,750g; L-Alanine l,200g; L-Proline 0,750g; L-Serine 0,450g; Glycine 0,885g; L-Aspartic acid 0,150g; L-Glutamic acid 0,150g; Dibasic Potassium Phosphate 0,501g; Dibasic Sodium Phosphate Hydrate 0,771g; Dung dịch Sodium L-Lactate 1,590g (Tương đương Sodium L-Lactate 1,145g); Sodium Citrate Hydrate 0,285g. 

- Ngăn dưới: 

Mỗi 350ml dung dịch chứa: Glucose 37,499g; Potassium Chloride 0,317g; Calcium Chloride Hydrate 0,184g; Magnesium Sulfate Hydrate 0, 308g; Zinc Sulfate Hydrate 0,70 mg; Thiamine Chloride Hydrochloride 0,96 mg (tương đương Thiamine 0,75 mg).

Thông tin sản phẩm

SĐK: VN-22322-19

NSX: Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc. - NHẬT BẢN

NĐK: Công ty CP Otsuka OPV

Sản phẩm thuộc nhóm: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Thuốc được bào chế ở dạng: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

Quy cách đóng gói: Túi nhựa mềm

 

Có thể bạn quan tâm?
CAMMIC 1g

CAMMIC 1g

administrator
PULMICORT RESPULES

PULMICORT RESPULES

administrator
MIDANTIN 875/125

MIDANTIN 875/125

MIDANTIN 875/125 có thành phần trong mỗi viên gồm 875mg Amoxicillin (ở dạng Amoxicillin trihydrat), 125mg Acid clavulanic (ở dạng Kali clavulanat)
administrator
FUDROVIDE 40

FUDROVIDE 40

administrator
CETECODAMUC

CETECODAMUC

administrator
BISOPROLOL EG 5 mg

BISOPROLOL EG 5 mg

administrator
ATOSIBAN PHARMIDEA 6,75mg/0,3mL

ATOSIBAN PHARMIDEA 6,75mg/0,3mL

administrator
ANDIREL-40

ANDIREL-40

administrator